Asiallinen apuri
Suomen Ukrainalaiset

Projektistamme

Hankkeen tavoitteena on neuvonta- ja asiointituki sekä työperäisille ukrainalaisille Suomessa, että tilapäisen suojelun Suomesta saaneille.

Yhdistyksemme sai rahoituksen Asiallinen Apuri -hankkeeseen Sosiaali ja terveysministeriöltä.

Mitä ja kenelle

Ukrainasta Suomeen tulevien ja Suomessa oleskelevien työperäisten maahanmuuttajien, kausityöntekijöiden ja niiden perheenjäsentensä yleinen ja henkilökohtainen sosiaali-, terveys-, työ- ja elinkeinoneuvonta sekä tiedotusmateriaalien laatiminen

Milloin

Toukokuu 2021 – joulukuu 2023

Missä

Valtakunnallisesti.

Miten

Puhelimitse, verkossa, chatissa, henkilökohtaisella tapaamisella.

Miksi

  • Maahanmuuttajien määrä Ukrainasta Suomeen on kasvanut huomattavasti.
  • Verkkoasioinnin rooli arkielämässä kasvaa.
  • Kohderyhmämme perehdyttäminen verkkopalveluihin ja niiden aktiivinen käyttöönottaminen on erittäin tärkeää.
  • EU:n ulkopuolelta tulevat työntekijät kokevat melko usein syrjintää ja hyväksikäyttöä työpaikoilla.
  • Neuvontapalveluja työskenteleville ulkomaalaisille työntekijöille on hyvin rajoitetusti. Työaikojen takia monet palvelut eivät ole kohderyhmämme käytettävissä.
  • Ajankohtainen ja luotettava tiedottaminen on erittäin tärkeää.

Toiminnan tavoitteena on kohderyhmän ja julkisen sektorin suhteiden kehittäminen.

TE-palvelut: neuvonta lomautus- ja irtisanomistilanteissa, työvoimapoliittisen ja omaehtoisen opiskelun valinnassa sekä verkkoasioinnissa.

Kela: neuvonta tukien hakemisessa, etuuksien käyttömahdollisuuksissa (terveyshuolto, reseptilääkkeet) sekä verkkoasioinnissa.

Terveydenhoito: neuvonta verkkoasioinnissa (esim. OmaKanta), tulkkaus.
Koulutus: neuvonta vasta muuttaneille lapsiperheille, Wilma, Moodle.

Tavoitteet

  • Luotettavan ja asianmukaisen tiedotuskanavan luominen kohderyhmäämme koskevista asioista ja suomen arkielämässä tapahtuvista muutoksista. Ajankohtainen tiedottaminen omalla kielellä viranomaisten ja julkisen sektorin toiminnasta, työtä sekä arkielämää koskevista asioista.
  • Asiakkaidemme työaikoihin sopiva laajennettu ja yksilöity tuki ja neuvontapalvelu, joka toimii laadukkaasti.
  • Sähköisen asioinnin etujen esilletuominen kohde ryhmällemme. Perehdytämme asiakkaitamme sähköiseen asiointiin niin, että he jatkossa osaavat käyttää palveluja ilman ulkopuolisten apua.

 

Vastaanottojat

Puhelinvastaanotto

Ma–pe 16.00–20.00
La 12.00–16.00

044 49 10416
044 491 8192

Ajanvaraus ja yksinkertaisia kysymyksiä

Ma–pe 18.00–20.00

www.ukrfin.fi

Henkilökohtainen neuvonta etänä tai toimistossa

(ajanvarauksella)
Ma–pe 12.00–19.00
La 12.00–16.00

Työsuhde Suomessa

Sosiaaliturva Suomessa

Tilapäinen suojelu Suomesta